Stipendium Bild och form 2014

Sirous Namazi. Foto: Håkan Larsson


2014 år Ganneviksstipendium inom bild- och formkonst har tilldelats bildkonstnären Sirous Namazi.

Med en osviklig och kritisk träffsäkerhet bygger han sina objekt av motstridiga delar och sammanhang. Det kan gälla fragment som fogas till en ny och skör estetisk form, men som samtidigt rymmer en politisk provokation. Hans verk är som en hisnande genväg till klarhet om sakernas tillstånd.

Sirous Namazi

Namazi är en svensk bildkonstnär född 1970 i Iran. Han kom till Malmö i Sverige från Kermam i Iran vid tretton års ålder. Han utbildade sig på Målarskolan Forum i Malmö 1993-95 och på Konsthögskolan i Malmö 1995-98. Han bor och arbetar i Stockholm.


Sirious Namazi slog igenom med en skulptur av en balkong med parabolantenn som gav invandringsproblematiken ett speciellt fokus. Hur skapas de förutsättningar som behövs för att kommunicera med andra sammanhang utanför Sverige?


Hans verk kännetecknas av att han arbetar inom olika medier. Inom ramarna för skulptur, måleri, fotografi och video plockar han upp och bearbetar fragment eller företeelser från vår vardag. Genom hans konst möter vi således välbekanta objekt, men vi ser dem på nya sätt. Namazi återanvänder till exempel det förbrukade eller trasiga och låter det bilda fundament för nya, sammansatta, helheter, skriver Moderna Museet.


Han representerade Sverige (tillsammans med Jakob Dahlgren) vid den 52:a Venedigbiennalen. Namazi ställer ut regelbundet både i Sverige och internationellt, t ex på Moderna-utställningen på Moderna Museet i Stockholm (2006) eller separatutställningen Moduler på Lunds Konsthall (2009). Han har tilldelats flera priser som Ljunggrenska Konstnärspriset (2003) och Carnegie Art Award (2006) för unga konstnärer (Best Emerging Young Artist).
Hemsida: http://www.sirousnamazi.com/