Stipendierna

2014 års Gannevikstipendiater


Ganneviksstipendierna är för närvarande 500 000 kronor per stipendiat. De delas ut en gång om året till konstnärer som genom verksamhet på hög nivå ger långsiktiga bidrag till utvecklingen inom sitt konstområde.

Ganneviksstipendierna delas ut inom fem konstområden:

• Bild och form
• Musik
• Teater
• Dans
• Film

Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna. Det görs utifrån styrelsens kunskap om de olika konstområdena. Stipendiater nomineras ej utan föreslås av styrelsen. Däremot är det möjligt att lämna förslag till styrelsen på tänkbara stipendiater.