Nominera framtida stipendiater


Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna. Vill du att stiftelsen ska ta upp lämpliga konstnärskap till diskussion är du välkommen att skicka förslag till:

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål
c/o Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm

Mail: registrator@ganneviksstiftelsen.se