Press

För information om Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål kontakta:

Ann Traber
Mail: ann.traber@konstnarsnamnden.se
Tel: 08 - 50 65 50 66 eller 0735 44 62 46