Utdelning av 2014 års Gannevik-stipendier

Utdelning av 2014 års Gannevik-stipendier

2014 års Gannevik-stipendier delades ut den under en ceremoni på Södra teatern (Kägelbanan) i Stockholm den 12 maj 2014. Stipendierna var på 500 000 kr vardera och syftar till att belöna verksamma konstnärer vars gärningar och verk kommer att ha en bestående inverkan på det svenska kulturarvet.

Stipendiaterna 2014 

 Jan Troell – för sina insatser inom filmen
 Suzanne Osten – för sina insatser inom teatern
 Ale Möller – för sina insatser inom musiken
 Helena Franzén – för sina insatser inom dansen
 Sirous Namazi – för sina insatser inom bildkonsten

Se hela prisutdelningen på Södra teatern (Kägelbanan)