Ganneviksstipendiaterna 2017

2017 års konstnärsstipendier ur Ganneviksstiftelsen tilldelas Birgitta Egerbladh, Marie-Louise Ekman, Eva Rydberg, Nina Stemme (ej på bilden) och Per Åhlin. Foto: Jean-Baptiste Béranger

2016 års kulturstipendier ur Ganneviksstiftelsen tilldelas Marie-Louise Ekman, Birgitta Egerbladh, Per Åhlin, Nina Stemme och Eva Rydberg.

För femte året delade Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål ut årets stipendier vid en ceremoni på̊ Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm på̊ måndagskvällen. Fem konstnärer inom lika många konstområden – bild och form, teater, musik, dans samt film – fick ta emot stipendier om 500 000 kronor vardera för sina insatser.

Stipendierna möjliggörs genom en omfattande donation till Konstnärsnämnden frän affärsmannen och konstälskaren Per Gannevik som avled 2011. I hans namn inrättade Konstnärsnämnden Per Gannevik stiftelse för kulturella ändamål. Syftet med stiftelsens stipendier air att enligt donatorns vilja stödja konstnärskap som kan förväntas få stor betydelse for kulturarvet.

Motiveringarna for valet av respektive stipendiat 2016 lyder:

Eva Rydberg – teater

Hon är skådespelaren som har sina rötter i dansen. Utifrån den kunskapen bemästrar hon en anrik tradition där fysisk humor omgärdas av stor värme och total publikkontakt. Hennes sårbara och öppna gestaltningar för oss mellan skrattet och gråten. Med sina karaktärer försvarar hon alltid den lilla människans kamp för sin existens.

Marie-Louise Ekman – bild och form

Hennes register tycks oändligt. Hon är målare, regissör, dramatiker, teaterdirektör, rektor, föregångare, inspiratör och provokatör. Oavsett form eller redskap är hennes konst omisskännligt och hon utstrålar en alldeles egen energi som fått många av konstens ”borden” och ”måsten” att falna till aska. Med allvarsam lekfullhet får hon oss att förstå hur mycket vi behöver konstens nyskapande, ifrågasättande och mod.

Nina Stemme – musik

Hon har en unik förmåga att levandegöra de stora sopranrollerna. Hon är en av de artister som förmår att göra den klassiska operakonsten fortsatt angelägen, aktuell och livsviktig för publiken. Att hon är en av världens mest eftertraktade operasångerskor ter sig alldeles självklart.

Birgitta Egerbladh – dans

Hon är en ständig upptäcktsresande i de sceniska konstformerna. Hon registrerar och koreograferar livspusslets trivialaste rutiner och förhöjer dem till konst. Genom att bryta med teaterns och dansens konventioner och ingå i nya samarbeten, utanför dess traditionella territorier, gjuter hon ständigt nytt liv i scenkonsten.

Per Åhlin – film

Med enastående visuell fantasi har han tecknat sig rakt in i vårt gemensamma medvetande. Att ”animera” betyder att besjäla. Det är att blåsa liv och ande i stilla förlagor genom att skapa rörelser som blir oberoende av tid och rum.  Han har i högst grad medverkat till att den animerade filmen numera är en livskraftig konstform helt i sin egen rätt.