Ganneviksstipendiaterna 2016

2016 års kulturstipendier ur Ganneviksstiftelsen tilldelas Karin Mamma Andersson, Staffan Göthe, Neneh Cherry, Kenneth Kvarnström och Pernilla August.

För fjärde året delade Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål ut årets stipendier vid en ceremoni på̊ Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm på̊ måndagskvällen. Fem konstnärer inom lika många konstområden – bild och form, teater, musik, dans samt film – fick ta emot stipendier om 500 000 kronor vardera för sina insatser.

Stipendierna möjliggörs genom en omfattande donation till Konstnärsnämnden frän affärsmannen och konstälskaren Per Gannevik som avled 2011. I hans namn inrättade Konstnärsnämnden Per Gannevik stiftelse för kulturella ändamål. Syftet med stiftelsens stipendier air att enligt donatorns vilja stödja konstnärskap som kan förväntas få stor betydelse for kulturarvet.

Motiveringarna for valet av respektive stipendiat 2016 lyder:

Karin Mamma Andersson – bild och form

För ett konstnärskap som på ett drabbande sätt iscensätter ett ödesmättat existentiellt drama. Under en mångtydig, projicerad bildvärld har hon skapat ett måleri som flödar fritt. Skärpa och avgrundsdjup samsas med en alldeles egen humor hos Karin Mamma Andersson.

Staffan Göthe - teater

Hans dramatik förenar en djup kännedom om skådespeleriets möjligheter med en insikt om ordens svindlande bråddjup. Han är som en teaterkonstens cirkusdirektör, vars brokiga sällskap drar över landet. Den svenska 1900-talserfarenheten får nya dimensioner när han ger den plats på scen.

Neneh Cherry – musik

Hon är en levande ikon som alltid legat i konstnärlig framkant. Hon har konstant fortsatt att utvecklas musikaliskt och utforska olika uttryck på ett unikt sätt. Hon är en av Sveriges största artister i modern tid, med ett inflytande på samtida popkultur som saknar motsvarighet.

Kenneth Kvarnström – dans

En rörelsens mästare som i tre decennier stått i den svenska dansens absoluta centrum. En konstnär som med total kontroll förstått den sceniska bildens möjligheter. Han skapar flöden av rörelser, så intrikata och komplexa att en lätthet uppstår, det sublima. En konstnär som inte skyr det vackra och skapar dans, dans, dans.

Pernilla August – film

Filmen är efter många års blandbruk numera den fasta hemvisten för henne. Idag är hon en internationellt erkänd filmregissör. Filmkonsten, liksom teatern, är en allvarsam lek. Den kräver både lättsinne och mod, skarpsinne och fantasi, lust och energi, djupa insikter och stor medkänsla samt ett rejält praktiskt handlag. Och den leken behärskar hon till fulländning.

Kortfattade biografiska uppgifter finns i bilagan längst ner i dokumentet.


Kontakt

För mer information vänligen kontakta:
Ann Larsson, direktör/myndighetschef Konstnärsnämnden, föredragande i Ganneviksstiftelsen, ann.larsson@konstnarsnamnden.se 08-50 65 50 80 eller 070-497 89 76
Ann Traber, utredare/projektledare, ann.traber@konstnarsnamnden.se 08-50 65 50 66 eller 0735-44 62 46
Sara Henrikson, pressansvarig för årets Gannevik stipendieutdelning, sara.henrikson1@gmail.com eller 072-734 73 59.


Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål

2012 donerade finansmannen och konstälskaren Per Gannevik cirka 60 miljoner kronor till Konstnärsnämnden. I enlighet med testamentvillkoren bildades då Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Stiftelsens ändamål är att stödja nu verksamma konstnärer som kan förväntas ha betydelse för kulturarvet. Stipendiaterna kommer att sökas inom de fem konstområden som Konstnärsnämnden vanligtvis stödjer – bild och form, musik, teater, dans och film. Stiftelsens styrelse är i enlighet med stadgarna densamma som Konstnärsnämndens styrelse.