Ganneviksstipendiaterna 2018

Josette Bushell-Mingo, Martin Fröst, Stefan Jarl, Örjan Andersson och Cecilia Edefalk. Fotograf: Jean-Baptiste Béranger

Josette Bushell-Mingo, Martin Fröst, Stefan Jarl, Örjan Andersson och Cecilia Edefalk var årets stipendiater 2018.

För sjätte gången delade Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål ut årets stipendier vid en ceremoni på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm på måndagskvällen. Fem konstnärer inom bild och form, teater, musik, dans samt film fick ta emot stipendier om 500 000 kronor vardera, sammanlagt 2,5 miljoner kronor. 

Stipendierna möjliggörs genom en omfattande donation till Konstnärsnämnden från affärsmannen och konstälskaren Per Gannevik som avled 2011. I hans namn inrättade Konstnärsnämnden Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Syftet med stiftelsens stipendier är att enligt donatorns vilja stödja konstnärskap som kan förväntas få stor betydelse för kulturarvet.

Se  prisutdelningsceremonin 2018 här

Motiveringarna för stipendiaterna lyder:

Örjan Andersson - dans

Elitism för alla. Han är emotionellt explosiv, lekfull, fartfylld, underhållande men framförallt musikalisk. Han räds inte dansens övergång till andra medier, som film och TV. En lagspelare som får hela ensemblen i rörelse, oavsett om de är dansare, skådespelare, musiker eller sångare. En konstnär med ett starkt och nyskapande tilltal. 

Josette Bushell-Mingo - teater

Oräddhet och skärpa kännetecknar hennes verk. I alla sina roller, som regissör, skådespelare, konstnärlig ledare, återspeglar hon en säregen energi, värme och precision. På scenen skapas en orkan av skratt, rädsla, ilska och framförallt - kärlek. Graciöst rör hon sig runt svåra och komplexa frågor i vår samtid, som identitet och rasism. Hon visar att teater kan förändra världen.

Cecilia Edefalk - bild och form

Med sitt absoluta gehör för tillvarons skiftningar och djup, skärper hon vår blick för detaljernas vikt. Vare sig det rör sig om maskrosens fjun, handen på avtryckaren eller ljusets spel över en antik skulptur prövar hon sig med stor känslighet fram i repetitioner och skilda tempi. Inget av värde går förlorat i hennes processdrivna verk, det till synes obetydliga synliggörs och frammanar såväl det bekanta som det främmande.

Martin Fröst - musik

Hans ton är unik. Den börjar från ingenstans och fylls sedan av den kraft som kallats ”gudomlig”. Hans bländande teknik, enastående musikalitet, utstrålning och unicitet, har gjort att han fått många verk skrivna speciellt för sig. Konserterna kan liknas vid tematiska performances, där rörelse och dans utgör starka ingredienser. Han utforskar instrumentets gränser, men också sina egna.

Stefan Jarl - film

En envis och oförvägen rebell. Han lyfte in dokumentärfilmen i den breda publikens medvetande. Det subjektiva montaget, klippningen och arrangerandet av material som kameran fångat in får både synliggöra och ifrågasätta en ofta brutal verklighet. Själv tydligt närvarande och aktiv i de dokumentära filmerna och nära de människor han porträtterar, De är ofta starka, besvärliga och egensinniga personligheter – själsfränder.

Pressbilder:

Pressbilder finns på Konstnärsnämndens hemsida.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta:

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål

2012 donerade finansmannen och konstälskaren Per Gannevik cirka 60 miljoner kronor till Konstnärsnämnden. I enlighet med testamentvillkoren bildades då Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Stiftelsens ändamål är att stödja nu verksamma konstnärer som kan förväntas ha betydelse för kulturarvet. Stipendiaterna kommer att utses inom de fem konstområden som Konstnärsnämnden vanligtvis stödjer – bild och form, musik, teater, dans och film. Stiftelsens styrelse är i enlighet med stadgarna densamma som Konstnärsnämndens styrelse.