Kontakt

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål
c/o Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm

Tel: +46 (0)8 506 550 00
Mail: registrator@ganneviksstiftelsen.se 

Kontaktformulär