Konstnärsnämnden ansvarar sedan 2012 för Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Årligen utdelas stipendier inom kategorierna Bild & Form / Musik / Teater / Dans / Film. Mottagarna är nu levande svenska konstnärer som anses ha gjort extraordinära, bestående insatser för kulturlivet. Varje stipendiat erhåller, förutom en statyett skapad av Bea Szenfeld, en halv miljon kronor. Per Gannevik (1931–2011) var affärsman och en sann konstvän. Han byggde upp en enastående samling av svensk konst, skapad första halvan av 1900-talet. Vid sin bortgång testamenterade han 60 miljoner kronor till Konstnärsnämnden. Donationen kommer att stärka många av Sveriges mest betydelsefulla konstnärskap under lång tid framöver.

Bild & Form 2019 / Ulf Rollof
Motivering: Med utgångspunkt i det självupplevda omvandlar han de egna erfarenheterna till något för oss alla giltigt. Livets skörhet är en tematik som gång på gång tar form, reflexionen följer intuitionen och inget är självklart. Han visade tidigt ett egensinne som uttryckt sig i allt från blåsbara bälgar, avgjutna rävar och hysteriskt cirkulerande granar till ömsinta akvareller och ömtåliga collage. Som en av ytterst få svenska konstnärer har han visats i stort format vid Documenta Kassel, kanske världens viktigaste utställning av samtidskonst. Och vare sig han ställt ut i Venedig, Mexico City eller Stockholm har hans konst berört med sin växling mellan motsatser: människa och djur, hetta och kyla, liv och död. Han skärper dialektiken och förflyttar gränsen från det rationella till det ockulta, över det organiska mot det artificiella. Hans konst försätter oss i rörelse.

Bild & Form 2018 / Cecilia Edefalk
Motivering: Med sitt absoluta gehör för tillvarons skiftningar och djup, skärper hon vår blick för detaljernas vikt. Vare sig det rör sig om maskrosens fjun, handen på avtryckaren eller ljusets spel över en antik skulptur prövar hon sig med stor känslighet fram i repetitioner och skilda tempi. Inget av värde går förlorat i hennes processdrivna verk, det till synes obetydliga synliggörs och frammanar såväl det bekanta som det främmande.

Bild & Form 2017 / Marie-Louise Ekman
Motivering: Hennes register tycks oändligt. Hon är målare, regissör, dramatiker, teaterdirektör, rektor, föregångare, inspiratör och provokatör. Oavsett form eller redskap är hennes konst omisskännlig och hon utstrålar en alldeles egen energi som fått många av konstens ”borden” och ”måsten” att falna till aska. Med allvarsam lekfullhet får hon oss att förstå hur mycket vi behöver konstens nyskapande, ifrågasättande och mod.

Bild & Form 2016 / Karin Mamma Andersson
Motivering: För ett konstnärskap som på ett drabbande sätt iscensätter ett ödesmättat existentiellt drama. Under en mångtydig, projicerad bildvärld har hon skapat ett måleri som flödar fritt. Skärpa och avgrundsdjup samsas med en alldeles egen humor.

Bild & Form 2015 / Britta Marakatt-Labba
Motivering: Hennes berättelser är monumentala och närgångna på en och samma gång. Broderierna återfinns ofta i offentliga miljöer som universitet och kyrkor, men skapar en unik närhet till betraktaren. Med stor hantverksskicklighet och färgkänsla skapar hon konst om den samiska historien och nutiden, om kolonialism och rovdrift, om ljus och mörker och om naturens och människans sårbarhet.

Bild & Form 2014 / Sirous Namazi
Motivering: Med en osviklig och kritisk träffsäkerhet bygger han sina objekt av motstridiga delar och sammanhang. Det kan gälla fragment som fogas till en ny och skör estetisk form, men som samtidigt rymmer en politisk provokation. Hans verk är som en hisnande genväg till klarhet om sakernas tillstånd.

Bild & Form 2013 / Annika von Hausswolff
Motivering: Hon låter oss med ohygglig precision följa den existentiella erfarenheten och se vad som händer när det som är oss närmast kastas ut ur sitt sammanhang. Hon visar på den tunna hinnan av intimitet och gemenskap och blottlägger hur nära det hemlika är med det hemliga och det hemska. Hennes konstnärskap rymmer en stark psykologisk och social kritik.

Dans 2019 / Alexander Ekman
Motivering: Han är en scenisk allkonstnär som rör sig lätt och obehindrat mellan filmiska, teatrala och musikaliska uttryck. Med sylvass precision och gedigen hantverksskicklighet tar han med oss på en resa påminnande om barnets utopiska fantasier. Storslaget, detaljrikt och universellt. Han berikar med sin befriande humor och tydliga budskap och för in det okonventionella på traditionella operahus runt om i världen. Med fingertoppskänsla och ödmjukhet har han åter satt Sverige på kartan, denna gång i koreografins namn.

Dans 2018 / Örjan Andersson
Motivering: Elitism för alla. Han är emotionellt explosiv, lekfull, fartfylld, underhållande men framförallt musikalisk. Han räds inte dansens övergång till andra medier, som film och TV. En lagspelare som får hela ensemblen i rörelse, oavsett om de är dansare, skådespelare, musiker eller sångare. En konstnär med ett starkt och nyskapande tilltal.

Dans 2017 / Birgitta Egerbladh
Motivering: Hon är en ständig upptäcktsresande i de sceniska konstformerna. Hon registrerar och koreograferar livspusslets trivialaste rutiner och förhöjer dem till konst. Genom att bryta med teaterns och dansens konventioner och ingå i nya samarbeten, utanför dess traditionella territorier, gjuter hon ständigt nytt liv i scenkonsten.

Dans 2016 / Kenneth Kvarnström
Motivering: En rörelsens mästare som i tre decennier stått i den svenska dansens absoluta centrum. En konstnär som med total kontroll förstått den sceniska bildens möjligheter. Han skapar flöden av rörelser, så intrikata och komplexa att en lätthet uppstår, det sublima. En konstnär som inte skyr det vackra och skapar dans, dans, dans.

Dans 2015 / Niklas Ek
Motivering: En scenkonstnär som genom rörelsen gläntar på dörren till människans bråddjup. En karaktärsdansare med fysisk kapacitet kopplad till ett rikt inre liv i ögonblicket. Med en ovanligt lång och rik scenkarriär har han, med fötterna stadigt i jorden tillgång till både det våldsamma och det ömtåliga. Han är inte en dansare som uppträder utan en människa som dansar.

Dans 2014 / Helena Franzén
Motivering: En koreograf vars konstnärskap framstod som stringent och moget redan i början. Hon har sedan kompromisslöst och konsekvent undersökt dansens oändliga rörelsemöjligheter i tätt samarbete med musiken. Hon är en danskonstnär som genom sin egen extrema fysiska kontroll, tillsammans med sina dansare skapar den artikulerade kroppens poesi.

Dans 2013 / Cristina Caprioli
Motivering: Hon använder den samtida estetiska och politiska teorin som ett laboratorium för att nå djupare i en kroppslig, kompromisslös konstnärlig praktik, bortom den mentala logikens gränsdragningar. Hon representerar ett utmanande konstnärskap med rörelseproduktion inom såväl teoretiska som dansade landskap.

Film 2019 / Nahid Persson
Motivering: Med sina modiga filmer och närgångna porträtt vågar hon alltid söka människan på djupet. Hur mycket ämnena än varierar är hon alltid konsekvent med att sätta människan i centrum, och om så krävs, även sig själv. Hon har gett oss en skatt av enastående dokumentärfilmer, som aldrig upphör att skänka nya perspektiv. Berättelser från då och nu, från Sverige och Iran, berör och ger oss unikt tillträde till världar och skeenden, för det mesta bottnande i hennes egen livshistoria.

Film 2018 / Stefan Jarl
Motivering: En envis och oförvägen rebell. Han lyfte in dokumentärfilmen i den breda publikens medvetande. Det subjektiva montaget, klippningen och arrangerandet av material som kameran fångat in får både synliggöra och ifrågasätta en ofta brutal verklighet. Själv tydligt närvarande och aktiv i de dokumentära filmerna och nära de människor han porträtterar. De är ofta starka, besvärliga och egensinniga personligheter – själsfränder.

Film 2017 / Per Åhlin
Motivering: Med enastående visuell fantasi har han tecknat sig rakt in i vårt gemensamma medvetande. Att ”animera” betyder att besjäla. Det är att blåsa liv och ande i stilla förlagor genom att skapa rörelser som blir oberoende av tid och rum. Han har i högsta grad medverkat till att den animerade filmen numera är en livskraftig konstform helt i sin egen rätt.

Film 2016 / Pernilla August
Motivering: Filmen är efter många års blandbruk numera den fasta hemvisten för henne. Idag är hon en internationellt erkänd filmregissör. Filmkonsten, liksom teatern, är en allvarsam lek. Den kräver både lättsinne och mod, skarpsinne och fantasi, lust och energi, djupa insikter och stor medkänsla samt ett rejält praktiskt handlag. Och den leken behärskar hon till fulländning.

Film 2015 / Ann Petrén
Motivering: Två Guldbaggar för bästa huvudroll har det redan blivit och en lång rad oförglömliga karaktärer både på teaterscenen och vita duken. Den märkvärdiga skådespelarkonsten – att göra någon annans till sitt eget, att lyfta det utifrån egna erfarenheter och kunskaper, att visa alternativ till det jag redan vet som hon själv uttryckt det, att bli ”bekväm med det obekväma” – hon behärskar sina verktyg till fulländning oavsett format eller genre. Det inte alltid enkla steget mellan det direkta mötet med en teaterpublik i nuet och en närgången kameras tidlösa registrerande tar hon till synes lekande lätt. Med självklar auktoritet och total närvaro förstår och försvarar hon sina rollkaraktärer med ett aldrig sviktande engagemang.

Film 2014 / Jan Troell
Motivering: För ett unikt och originellt konstnärskap på filmens område, som sträcker sig över ett drygt halvsekel och som omfattar kort- och dokumentärfilmer och till dags dato 15 långfilmer – många prisbelönta och några redan moderna klassiker. Han skildrar uppbrott och utanförskap, individen i envis kamp mot till synes omöjliga omständigheter men också ”utanförskapets förlösande möjlighet att formulera eller gestalta sin livssituation”. Det lyriska bildberättande, där det noggrant komponerade blandas med ögonblickets ingivelser, är ett signum för en filmskapare som är sin egen fotograf och klippare, en kombination gett oss enastående filmberättelser som engagerar och berör bortom tid och rum.

Film 2013 / Lukas Moodysson
Motivering: För ett konstnärskap som spänner över ett brett fält av prosa, dikt och filmkonst. Som filmskapare har han prövat på olika genrer och ådagalagt en ständig beredskap att underminera sin egen position som privilegierad konstnär. Han rör sig i ett landskap där han undersöker samtida fenomen som människohandel, främlingsfientlighet och frasradikalism. Han utnyttjar filmmediets konstnärliga och politiska möjligheter på ett dynamiskt och ofta nyskapande vis för att gestalta sin sanning om vår tid.

Teater 2019 / Staffan Valdemar Holm & Bente Lykke Møller
Motivering: Denna dynamiska duo skapar tillsammans radikala, spänstiga scentolkningar av klassisk och nutida dramatik och opera. Den enes regi är väl förankrad i okonventionell, kritisk textanalys och får konturer av den andras tydliga visuella utsagor i scenografi och kostym. Deras uppsättningar karakteriseras av intellektuellt genomlysta, ofta drastiskt ironiska uttryck, liksom av en självklar samhörighet med strömningar i samtida europeisk scenkonst.

Teater 2018 / Josette Bushell-Mingo
Motivering: Oräddhet och skärpa kännetecknar hennes verk. I alla sina roller, som regissör, skådespelare, konstnärlig ledare, återspeglar hon en säregen energi, värme och precision. På scenen skapas en orkan av skratt, rädsla, ilska och framförallt – kärlek. Graciöst rör hon sig runt svåra och komplexa frågor i vår samtid, som identitet och rasism. Hon visar att teater kan förändra världen.

Teater 2017 / Eva Rydberg
Motivering: Hon är skådespelaren som har sina rötter i dansen. Utifrån den kunskapen bemästrar hon en anrik tradition där fysisk humor omgärdas av stor värme och total publikkontakt. Hennes sårbara och öppna gestaltningar för oss mellan skrattet och gråten. Med sina karaktärer försvarar hon alltid den lilla människans kamp för sin existens.

Teater 2016 / Staffan Göthe
Motivering: Hans dramatik förenar en djup kännedom om skådespeleriets möjligheter med en insikt om ordens svindlande bråddjup. Han är som en teaterkonstens cirkusdirektör, vars brokiga sällskap drar över landet. Den svenska 1900-talserfarenheten får nya dimensioner när han ger den plats på scen.

Teater 2015 / Lars Norén
Motivering: Utan att väja, med både kompromisslös offervilja och en djupt humanistisk grundhållning, formulerar han våra mörkaste möjligheter och våra vackraste tillkortakommanden. Ännu mitt uppe i en livslång forskningsexpedition, in i de gränslandskap som språk och civilisation utgör, har han kommit att bli en av såväl Sveriges som Europas mest spelade och respekterade dramatiker. Hans förmåga att dissekera både människa och text, har tillsammans med en absolut lyhördhet för scenens möjligheter, gett honom stora framgångar även som regissör.

Teater 2014 / Suzanne Osten
Motivering: Genom ett livslångt undersökande av kreativitetens förutsättningar har hon skapat föreställningar, filmer och sammanhang som haft djup och bestående inverkan på det svenska kulturarvet. Med ett tydligt politiskt och feministiskt engagemang, oftast parat med en kompromisslös vilja att se världen ur barnets perspektiv, har hon engagerat och osäkrat sin publik under generationer. Med teorin och lekfullheten till hjälp har hon brutit ny mark, och hon har fostrat många av dem som driver svenskt teaterliv idag.

Teater 2013 / Sören Brunes
Motivering: För att enträget, i rum efter rum, i tid efter tid, ha skapat scener både för det lågmält sköra och det brutala. För att genom ett ständigt utforskande av de arketypiska mönster som organiserar vår verklighetsuppfattning, och med en plirig lust att utmana både sig själv och andra, ha drivit scenkonsten framåt. Sedan decennier en förgrundsgestalt inom svensk teater, fortfarande mitt i sin gärning.

Musik 2019 / Merit Hemmingson
Motivering: Få musiker har förmågan att vara avantgarde och folkliga på samma gång. För detta krävs en egen ton och ett unikt förtroende för publiken. Hon har begåvats med båda. Under 1960-talet var Nalen hennes hemvist, där hon bildade kvintett med afroamerikanska jazzmusiker, tillika kvinnor – för tiden oerhört uppseendeväckande. Men det verkliga pionjärskapet föddes med den stora förälskelsen: Hammond B3. Genom att tolka befintlig folkmusik på ett så främmande instrument som hammondorgeln väckte hon liv i vårt kulturarv. Med sina moderna arrangemang tillgängliggjorde hon en musiktradition som för den breda allmänheten hade legat i träda.

Musik 2018 / Martin Fröst
Motivering: Hans ton är unik. Den börjar från ingenstans och fylls sedan av den kraft som kallats ”gudomlig”. Hans bländande teknik, enastående musikalitet, utstrålning och unicitet, har gjort att han fått många verk skrivna speciellt för sig. Konserterna kan liknas vid tematiska performances, där rörelse och dans utgör starka ingredienser. Han utforskar instrumentets gränser, men också sina egna.

Musik 2017 / Nina Stemme
Motivering: Hon har en unik förmåga att levandegöra de stora sopranrollerna. Hon är en av de artister som förmår att göra den klassiska operakonsten fortsatt angelägen, aktuell och livsviktig för publiken. Att hon är en av världens mest eftertraktade operasångerskor ter sig alldeles självklart.

Musik 2016 / Neneh Cherry
Motivering: Hon är en levande ikon som alltid legat i konstnärlig framkant. Hon har konstant fortsatt att utvecklas musikaliskt och utforska olika uttryck på ett unikt sätt. Hon är en av Sveriges största artister i modern tid, med ett inflytande på samtida popkultur som saknar motsvarighet.

Musik 2015 / Karin Rehnqvist
Motivering: Det har sagts att ”Ropet hörs överallt i hennes musik.” Ett rop, ett skrik, en vädjan, en viskning. Ofta rå och osentimental, men med nära tillgång till det innersta i oss. Det ursprungliga och det folkliga transformeras av henne till en oroande, roande och närvarande samtid. Runt om i världen sjungs, spelas, framförs hennes musik – fin och ful i skön förening.

Musik 2014 / Ale Möller
Motivering: Till en nyfiken gränsöverskridare mellan genrer, kulturer och åldrar. Med en lust till musiken och instrumenten som nästan räcker till ett helt alfabet: althorn, bouzouki, cittra, dragspel, flygelhorn, hackbräde, harpa, härjedalspipa, kohorn, low whistle, lur, luta, mandola, mandolin, mungiga, munspel, skalmeja, slagverk, stråkharpa, sälgpipa, traversflöjt.

Musik 2013 / Anders Hillborg
Motivering: Han får sitt stipendium för en tonsättargärning, som innehåller en lång rad verk inom olika repertoarområden från kammarmusik till symfonisk musik och kör. De har ett tilltal, som attraherar stora lyssnarskaror och som har internationellt renommé. Han är en tonsättare som rör sig fritt inom olika musikaliska genrer, från västerländsk konstmusik till populärmusik.

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Inom Regeringskansliet ansvarar Kulturdepartementet för Konstnärsnämnden och konstnärspolitiken. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.